Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim
Dil & Para Seçimi
Yukarı

Üyelik ve Kullanm Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.tuluporselen.com.tr sitesinin (“Site”) tüm hakları Ant Porselen Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Seramik Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ‘ye (“TULU PORSELEN”) aittir. Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir.

1- Site’ye üyelik ve Site'nin kullanımı, aşağıda yazılı koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere TULU PORSELEN, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve fiyat bilgisi gibi herhangi bir veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi dilediği şekilde tamamen veya kısmen yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. TULU PORSELEN’in Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayılır. Site’ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve TULU PORSELEN tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen tüm üye ve ziyaretçiler(“Kullanıcı”), TULU PORSELEN  Web Sitesi Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı(cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden           elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

  1. Hizmet İçeriği

TULU PORSELEN’in , Site üzerinden vereceği hizmet; TULU PORSELEN online shop sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, TULU PORSELEN’in stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

III. Üyeliğe İlişkin Genel Hükümler

TULU PORSELEN, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Site’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı(sitede bulunan ürünler, tasarımlar, renkler, şekiller, bilgiler, yazılar, resimler, markalar ve diğer her türlü işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran TULU PORSELEN’in mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) aykırı olup ve hukuki ve cezai yaptırıma tabidir.

TULU PORSELEN, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

TULU PORSELEN, dilediği tarihte ve dilediği şekilde, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Ancak, kullanıcı ve/veya üye işbu sözleşmeyi devredemez.

Üyeler, oluşturdukları şifrelerin münhasıran kendilerine ait olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette 3.kişilere kullandırmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu tamamen Üyenin sorumluluğunda olup; hatalı ya da yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı TULU PORSELEN’in hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

TULU PORSELEN Site Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı veya Siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek her çeşit bilgisayar virüsleri ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar sebebi ile, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili TULU PORSELEN’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle TULU PORSELEN’den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflarda KÜTAHYA Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.