Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin

Aydınlatma Metni

 

Değerli Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Genç Ortaklar Seramik Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“TULU PORSELEN”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde:

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Site ve Mobil Uygulama’da çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Çerez politikamıza / adresinden ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz 

Site/Mobil Uygulama Kullanımı ve Alışverişleri (Üye olarak veya üyeliksiz alışveriş)

işliyoruz.

 

 

TULU PORSELEN Üyeliği (Site/Mobil Uygulama)

işliyoruz.

Ticari İletişim

Ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ,iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

 

Müşteri İlişkileri

İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta adreslerimiz, Mobil Uygulama, Site, sosyal medya, şikayet portalları vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileri), finans bilgileriniz (gerekli durumlarda kontrol ve iade işlemleri için IBAN numarası ve kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi) müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz, alışverişleriniz, hediye/indirim/fayda kullanımları) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını işliyoruz. 65 yaş üzerindeki müşterilerimize yönelik çağrı merkezi görüşmelerindeki önceliklendirme ve özel hizmet ayrıcalığından faydalanmak istemeniz halinde 65 yaş üstünde olup olmadığınıza ilişkin bilginizi işliyoruz.

 

 

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, haklarınız uyarınca tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad, doğum tarihi), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), müşteri işlem (alışveriş bilgileri, geri bildirimleriniz ve buna ilişkin anket cevaplarınız),  fatura ve işlem güvenliği (IP port bilgileri, Site/Mobil Uygulama kullanımına ve alışverişlere, Üyeliğe, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları) bilgilerinizi, kamera görüntüleriniz ile hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

Kurum içi denetim, müşteri memnuniyeti çalışmaları, hizmetlere ilişkin raporlama, test,geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ve kullanıcı testlerine ilişkin aday (yalnızca ticari iletişim izni vermiş kişilere ilişkin olmak kaydıyla)  belirleme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), fatura, müşteri işlem (alışveriş bilgileri, geri bildirimleriniz ve buna ilişkin anket cevaplarınız) bilgileriniz, çağrı merkezi kayıtlarınızı, işlem güvenliğine ilişkin bilgilerinizi (Site/Mobil Uygulama kullanımına ve alışverişlere, Üyeliğe, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları) işliyoruz.

Mobil Uygulama, Site ve diğer TULU PORSELEN sistemlerinin üyelik sözleşmeleri, mevzuat ve ahlaka aykırı şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke etme ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek için kimlik (ad soyad), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), kredi kartı bilgileriniz (yalnızca ilk 6 ve son 4 hane bilgisi), alışveriş ve sipariş bilgileriniz  ile işlem güvenliği bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, port bilgileri, Site/Mobil Uygulama’ya bağlantı detayları, erişim tarihleri) işliyoruz.

Kampanya ve Etkinlik Süreçleri

TULU PORSELEN tarafından düzenlenen/duyurulan yapılan kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız halinde ilgili etkinliğe ilişkin işlemlerin yapılabilmesi, etkinliklerin sonuçlandırılması, gerekli durumlarda tarafınıza ödül, ürün gönderilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres) verilerinizi işliyoruz.

  1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi;

paylaşmaktayız.

Ödemenizi kredi kartı ile yapmak amacıyla kredi kartlarınızı Site’de/Mobil Uygulama’da ilgili yerde kaydetmeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmeden doğrudan ilgili kredi kartı bilgisi saklama altyapısını sağlayan kuruluşa akmaktadır. Kayıtlı kredi kartlarınız ile yapacağınız tüm kredi kartı işlemleri ve onayları bizden bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

  1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

TULU PORSELEN veya tedarikçileri olarak kişisel verilerinizi, Site ya da Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin ve yaptığınız bilgi güncelleme işlemlerinin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, bilgi ve ticari iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iş ortaklarımızın internet sitelerinden Site ve Mobil Uygulama’ya yapılan yönlendirme işleminin kaydedilmesi, iletişim kanalları (çağrı merkezi, Mobil Uygulama, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya, şikayet portalları ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

TULU PORSELEN olarak kişisel verilerinizi; 

dayanarak topluyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletişimi reddedebilir, açık rızanıza dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

TULU PORSELEN, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

  1. Başvuru Yöntemi

TULU PORSELEN tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Genç Ortaklar Seramik Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerekmektedir.)

Adres: Genç Ortaklar Seramik Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi Mah.6.Cadde No:6 Merkez/KÜTAHYA

E-Posta: